PROMENITE JEZIK:

 

VUČENI ČELIK

Tehničke mogućnosti su proizvodnja svetlo vučenih čelika i žice od fi 4 do fi 35mm, firiketa i ok materijala. Svi materijali se hemijski pripreme odnosno očiste od cundera i korozije, neutrališu i tek tada obradjuju. Čelici se posle hemijske pripreme izvlače na vučnoj klupi, seku na određene dimenzije pa zatim ispravljaju na ispravljačici koja ujedno ulji i štiti materijal od korozije.Čelici su idealno ispravljeni tako da se mogu obrađivati u strugovima i automatima. Prednost ove vučionice je što se mogu raditi manje količine pošto je zamena alata odnosno matrica veoma brza.

Pogon za prizvodnju svetlo vučenih čelika se obavlja u hali 600m2 koja je pokrivena kranom od 5t. Proizvodnja se obavlja na sledecim mašinama:
- mašina za šiljenje za pripremu šipki za provlačenje
- vučna klupa na kojoj se vrši provlačenje materijala od fi8mm do fi35mm
- krzalica koja odseca vrhove od šiljenja i kraćenje šipki na određenu dimenziju
- mašina za ispravljanje i uljenje šipki tako da se mogu obrađivati na strugu i
   automatima
- linija za provlačenje svetlo vučene žice od fi4 do fi8
- automatska ispravljačica i kratilica žice na tačnu dimenziju.

Na ovim mašinama pored okruglih svetlo vučenih čelika proizvode se i četvrtke od 6x6 do 20x20 i sve vrste OK materijala od OK4 do OK27.

PROIZVODI:
- svetlo vučeni čelik od fi4mm do fi 35mm
- svetlo vučena žica u koturu i u šipci od fi4mm do fi8mm
- svetlo vučeni firiket 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10; 12x12; 15x15; 18x18; 20x20.
- svetlo vučeni ok i to ok4; ok5; ok10; ok14; ok18; ok24.
- proizvodnja svetlo vučenih čelika za rezanje navoja od M5 do M30
- proizvodnja svetlo vučenih čelika po specijalnoj dimenziji
- Vrsenje usluge prevlačenja materijala

 

početna strana     o nama     usluge     proizvodi     reference     kontakt            © 2008-2009 by INOGAJ. Sva prava zadržana. created by IMS

Broj posetilaca: